Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Se også oss. Foreldre til barn med en ADHD- diagnose sine opplevelser av hjelpeapparatet og skole 

  Bog Thorske, Lena (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-05-31)
  Sammendrag Denne studien er av en kvalitativ metode hvor jeg har intervjuet fem foreldre. Det har blitt gjennomført fem semistrukturelle individuelle intervjuer for innhenting av data. Alle informantene var kvinner som ...
 • Jeg er mer enn mine overgrep 

  Østhus, Anne Marie (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-11-15)
  Det oppstår en rekke etiske dilemmaer når det skjer seksuelle overgrep mot barn og ungdom innenfor en kristen menighet. På den ene side er det med rette en økt forståelse for å vise omsorg for de som er blitt utsatt for ...
 • Medarbeiderdrevet Innovasjon i Eiendomsmeglerbransjen 

  Hvam, Håkon Ingulfsen; Vik, Anders (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2021-01-15)
  Innovasjon er avgjørende for bedrifters overlevelse både økonomisk og i henhold til konkurranse. Covid-19 påvirker sektorene i arbeidslivet ulikt, og i eiendomsmeglerbransjen i Norge ser det ut til å bli solgt flere boliger ...
 • Hva sier forskningslitteraturen om sammenhengen mellom organisasjonskultur og organisasjoners ytelse? -En litteraturstudie 

  Schønborg, Julie (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2021-01)
  Denne litteraturstudien undersøker sammenhengen mellom organisasjonskultur og organisasjonsytelse. Det er i faglitteraturen gitt flere fremstillinger av denne sammenhengen, men på mange ulike måter og temaene -og sammenhengene ...
 • Biodiversity and the Smart City: How can citizen science increase co-operation 

  Clarke, Hugh (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2021-01)
  Biodiversity has suffered huge declines in recent decades. Meanwhile, smart city initiatives have become very popular in urban settings as a way of tackling society’s problems. The purpose of this study is to look at the ...

Vis flere