Now showing items 1596-1615 of 8655

  • Da kveldsvaktene gikk hjem, føltes avdelingen veldig mørk og tom 

   Erikstad, Miriam Aarsland (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-05-31)
   Helseyrket har størst sykemelding i Norge, hvor Per Isdal (2017) antar at det er på grunn av arbeidsbelastninger. Arbeidsbelastninger over tid kan gi flere plager og sykdommer, noe som blir forverret når man jobber nattevakt. ...
  • Da tre ble til en: bakgrunnen for kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Hetland og Madla i 1965 

   Myhre, Kenneth (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2014;, Master thesis, 2014-05-14)
   Da tema for masteroppgave skulle velges, var jeg veldig usikker på hva jeg skulle velge. Jeg hadde bestemt at jeg ønsket å skrive om noe lokalt, som for min del innebar Stavanger, men utover det var jeg lenge ganske blank. ...
  • Dagens metode for risikostyring og ledelse på Dagkirurgisk avdeling, Hillevåg 

   Thamotharampillai, Denash; Rajeshwaran, Venukan (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-07-22)
   Masteravhandlingen omhandler temaene risiko og ledelse. Overgangen fra teori til praksis har vært et interessant område innenfor disse temaene. Ved videre konkretisering ble den Dagkirurgiske avdeling på Hillevåg sett på ...
  • Dagleg fysisk aktivitet i barneskulen og effektar på aktivitetsnivå og aerob kapasitet. Aktiv skole: Ein klyngerandomisert, kontrollert studie. 

   Seljebotn, Per Helge (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2016;, Master thesis, 2016-05-26)
   Denne studien undersøkte kva effektar intervensjonen i Aktiv Skole hadde på fysisk aktivitetsnivå og aerob kapasitet. Metode: Aktiv skole var ein klyngerandomisert, kontrollert studie som inkluderte elevar ved 5. trinn frå ...
  • Dannelse og medborgerskap i historiefaget - En komparativ innholdsanalyse av to læreverks bidrag til skolens demokratimandat 

   Gjesdal, Mallin (Master thesis, 2017-11-21)
   Siktemålet med denne masteroppgaven var å kartlegge i hvilken grad skolens demokratimandat kommer til syne i lærebøker for historie vg3. Med utgangspunkt i begrepene dannelse og medborgerskap har jeg utført en kvalitativ ...
  • Danning og løynde poetiske skattar : læreverket og modellesaren 

   Tollaksen, Merete (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2008, Master thesis, 2008)
   Kven er læreverkets modellesar? Det var det eigentlege overordna målet med denne avhandlinga. For å nå dette målet har eg undersøkt kva kunnskap læreverket ynskjer å utvikle hos sine lesarar og korleis lesaren blir forma ...
  • Danningsbegrepet i barnehagens årsplaner - en diskursanalytisk tilnærming 

   Nordvik, Grete; Alvestad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Danningsbegrepet er innført i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, noe som gjør det både viktig og interessant å utvikle ny kunnskap om danningsbegrepet i barnehagens virksomhet så vel teoretisk som praktisk. ...
  • Danseelevers målorientering og opplevelse av det motivasjonelle klima i relasjon til selvoppfatning og emosjonelle problem 

   Tvedt, Maren Stabel (Masteroppgave/UIS-HF-IAS/2011;, Master thesis, 2011)
   Tema for denne oppgaven er hvordan motivasjonelle faktorer som målorientering og opplevelse av det motivasjonelle klima er relatert til selvoppfatning og emosjonelle problem blant danseelever i videregående skole. ...
  • Dark Tourism: An ethical dilemma 

   Siddique, Muhammad Hamza (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   The study conceptualizes the ideas of dark tourism and dark tourist sites in relation to the ethical dilemmas with the supplier’s perspective. The study argues the definitional characteristics of dark tourism suggesting ...
  • Dashboard for visualization, evaluation and modeling of wellbore and field H2S production 

   Narzulloyev, Alisher (Masteroppgave/UIS-TN-IEP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   For several years, continuously increasing amounts of hydrogen sulfide (H2S) are being produced from numerous fields on the Norwegian Continental Shelf as a result of reservoir souring. Reservoir souring – increasing ...
  • DAt-Kon – et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn 

   Stray, Torstein (PhD thesis UiS;204, Doctoral thesis, 2013-10-25)
   DAt-Kon is a Norwegian assessment tool for behavioral and concentration problems in children as described by parents and close guardians in the home and school setting. The term ‘DAt-Kon’ is an acronym for ‘Differentiation ...
  • Data Accuracy from Well Test Operations 

   Gundersen, Ida Stuksrud (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2015;, Master thesis, 2015-12-18)
   This master thesis presents a study on data accuracy from well test operations. All data measuring methods, except bottomhole and surface PVT sampling, is investigated for the accuracy related to procedure and equipment ...
  • Data acquisition in hadoop system 

   Jia, Baodong (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Data has become more and more important these years, especially for big companies, and it is of great bene t to dig out useful information inside. In Oil & Gas industry, there are a lot of data available, both in ...
  • Data Analysis for Physical Activity Monitoring 

   Khan, Rameesha Asghar (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Physical activity is essential for humans for maintaining a healthy and comfortable lifestyle. With science and technological advancements, there comes various guidelines for the amount of physical activity a person ...
  • Data and control tuning of a laboratory-scale autonomous drilling rig 

   Klæhaug, Ken Andre (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   The main focus of this thesis is to tune a lab scale autonomous drilling rig. The rig requires a robust control architecture that can manage unforeseen risks and problems, and at the same time optimize the systems performance ...
  • Data Assimilation Methods in Seismic Inversion 

   Li, Geng (Masteroppgave/UIS-TN-IER/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Full-waverform inversion (FWI) is a powerful tool for getting high resolution images from seismic data to understand formations and the reservoir characteristics. But the inversion problems usually do not have unique ...
  • Data center high availability for integrated machine control platforms 

   Hole, Anders (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2014;, Master thesis, 2014-06-12)
   National Oilwell Varco is a multinational company providing solutions to the oil industry. The main focus in Stavanger office is the Cyberbase chair and control system. This chair is a operators interface with machinery ...
  • Data Driven ROP Modeling - Analysis and Feasibility Study 

   Encinas Quisbert, Mauro Andres (Masteroppgave/UIS-TN-IEP/2020;, Master thesis, 2020-07-15)
   Increasing the drilling speed in wells while maintaining the operational safety standards is a challenge that many Petroleum Engineers have undertaken. In recent years, high complexity wells (Horizontal, Extended Reach, ...
  • Data Fingerprinting -- Identifying Files and Tables with Hashing Schemes 

   Tobiesen, Ole (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   INTRODUCTION: Although hash functions are nothing new, these are not limited to cryptographic purposes. One important field is data fingerprinting. Here, the purpose is to generate a digest which serves as a fingerprint ...
  • Data fusion algorithms for assessing sensors’ accuracy in an oil production well : a Bayesian approach 

   Esteves, Rui Máximo (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Oil industry faces an underutilization problem of the captured data during the extracting process. This issue is a consequence of the lack of information regarding sensors’ accuracy. One effect can be a serious obstacle ...