Now showing items 3555-3574 of 10083

  • Galoisteori 

   Fjogstad, Anders (Masteroppgave/UIS-TN-IMN/2011;, Master thesis, 2011)
  • Gambling på Reservatene 

   Husebø, Halvor Ole (Bachelor thesis, 2021)
   oppgaven handler om hvordan indianerne som bor på reservatene har blitt sterker økonomisk som følge av inntektene fra gambling-operasjoner som kasinoer og lignende. vi ser på relevant historie om indianernes forflytting ...
  • Game Theoretic Analysis of Persons, the Pharmaceutical Industry, and Donors in Disease Contraction and Recovery 

   Hausken, Kjell; Ncube, Mthuli (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Disease contraction and recovery depend on complex interaction between persons potentially contracting and recovering from the disease, the pharmaceutical industry potentially developing drugs, and donors potentially ...
  • Game theoretic analysis of two-period-dependent degraded multistate reliability systems 

   Hausken, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   A system of two components is analyzed as a two-period game. After period 1 the system can be fully operational, in two states of intermediate degradation, or fail. Analogously to changing failure rates in dependent systems ...
  • A Game Theoretic Model of Adversaries and Media Manipulation 

   Hausken, Kjell (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   A model is developed for two players exerting media manipulation efforts to support each of two actors who interact controversially. Early evidence may support one actor, while the full evidence emerging later may support ...
  • Gamelyn’s Place among the Early Exemplars for Chaucer’s Canterbury Tales 

   Thaisen, Jacob (Journal article; Peer reviewed, 2013-04)
   Application of standard techniques from natural language processing on N-gram models of spelling enables quantification of the similarity between Middle English texts despite their lexical differences. Three studies employing ...
  • Gaming som verktøy for økt sosialt nettverk i og utenfor skolen 

   Ole Kristian Hogganvik Meling (Bachelor thesis, 2021)
   Gaming blir mer og mer vanlig blant barn og unge. Kan gaming brukes i arbeid med barn og unge? Gaming har blitt en sosialiserings arena. E-sport klubb er en ny arena som har oppstått. Oppgaven undersøker potensiale til ...
  • «Gammel vane vond å vende?» En studie om Aker Solutions samlokalisering og deres pålagte parkeringsrestriksjoner 

   Jørpeland, Elise (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hvorvidt bedrifter kan endre ansattes holdninger og vaner, i forhold til å velge alternativ transport fremfor å velge bilen til jobb. Aker Solutions er brukt som case, ettersom ...
  • Gap analysis of Macondo blowout incident with their prescribed standards & codes 

   Thiyagarajan, Gokulakrishnan (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Macondo blowout also known as the Deep Water Horizon incident has been one of the biggest oil field disaster in history. It has also become an effective case study for the Health Safety and Environmental aspects of the ...
  • Garmin applikasjon for analyse av helsedata 

   Hvitsten, Eirik.; Hansen, Sigurd Grøvdal.; Gulbrandsen, Magnus. (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven går ut på lage en applikasjon som skal brukes på en Garmin-smartklokke. Applikasjonen bruker de to maskinlæringsmetodene lineær regresjon og bestemmelsestre til å komme fram til om en person har ...
  • Garmin applikasjon for analyse av helsedata 

   Hvitsten, Eirik; Gulbrandsen, Magnus; Hansen, Sigurd Grøvdal (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven går ut på lage en applikasjon som skal brukes på en Garmin-smartklokke. Applikasjonen bruker de to maskinlæringsmetodene lineær regresjon og bestemmelsestre til å komme fram til om en person har ...
  • Garmin applikasjon for analyse av helsedata 

   Hvitsten, Eirik; Gulbrandsen, Magnus; Hansen, Sigurd Grøvdal (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven går ut på lage en applikasjon som skal brukes på en Garmin-smartklokke. Applikasjonen bruker de to maskinlæringsmetodene lineær regresjon og bestemmelsestre til å komme fram til om en person har ...
  • Gas condensate field performance theory vs practice 

   Kanatbayev, Maxym (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2012;, Master thesis, 2012-06)
   This report presents a study on how to represent wells in numerical simulation of a coarse-gridded, full-field study of a lean gas condensate reservoir. A "black oil" (formation volume factor representation of fluid ...
  • Gas hydrate formation and control by the use of chemicals 

   Nakarit, Chittawan (Masteroppgave/UIS-TN-IMN/2012;, Master thesis, 2012)
   Gas hydrates formation and plugging of pipelines is becoming an even more serious problem in the oil and gas industry due to the exploration and development moving to more extreme locations. Kinetic hydrate inhibitors ...
  • Gas Hydrate Growth Kinetics ; Experimental Study Related to Effects of Heat Transfer 

   Meindinyo, Remi-Erempagamo Tariyemienyo (PhD thesis UiS;335, Doctoral thesis, 2017-02-16)
   Gas hydrate thermodynamics and phase equilibria is already well established. However, some knowledge gaps still need to be filled in gas hydrate growth kinetics, in relation to new gas hydrate based technologies in gas ...
  • Gas Hydrate Growth Kinetics: A Parametric Study 

   Tariyemienyo Meindinyo, Remi-Erempagamo; Svartås, Thor Martin (Journal article; Peer reviewed, 2016-12)
   Abstract: Gas hydrate growth kinetics was studied at a pressure of 90 bars to investigate the effect of temperature, initial water content, stirring rate, and reactor size in stirred semi-batch autoclave reactors. The ...
  • Gas in overburden on Ekofisk 

   Larsen, André (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2007, Master thesis, 2007)
   The Ekofisk field is a large producing oil and gas field located in the southern part of the Norwegian sector of the North Sea. The production started in 1971. During the production, the reservoir has been decompressed ...
  • Gas lift simulation and experiments in conjunction with the Lyapkov P. D. methodic 

   Gazizullin, Emil (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2016;, Master thesis, 2016-06-13)
   The present Master’s thesis reports the study of continuous gas lift for a production oil well. The objective of the present work is a better understanding of processes occurring in a gas lift well, as well as optimization ...
  • Gass i Tanzania - Velsignelse eller forbannelse? 

   Eriksson, Torstein; Idsø, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-09)
   Formålet med masteroppgaven er å se på hvordan Tanzania best kan realisere og forvalte gassfunnene. Problemstillingen besvares gjennom en analyse av forventet lønnsomhet av et planlagt LNG-prosjekt basert på ulike ...
  • Gastric bypass - ingen snarvei til ny livsstil : pasienterfaringer to år etter kirurgi 

   Torgersen, Åshild; Foreman, Rebecca Jane; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Reime, Marit Hegg (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Gastric bypass – no quick fix for lifestyle changes. Patient experiences two years after bariatric surgery. The aim of the study was to examine which factors affect the patient's ability to cope with lifestyle changes, the ...