• Abortus provocatus - en diskursanalyse 

      Gaarder, Hege Dalhøy (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;, Master thesis, 2019-11-20)
      Denne oppgaven er en diskursanalyse av avis artikler publisert i Morgenbladet fra 1913 til 1938. De utvalgte artiklene er knyttet til den da pågående diskusjonen rundt spørsmålet om ikke §245 fra Straffeloven 1902 skulle ...