• Familiegrupper i barnehagen : beskrivelser og erfaringer 

      Ellingsen, Caroline (Masteroppgave/UIS-HF-IAS/2011;, Master thesis, 2011)
      I denne studien har jeg forsøkt å belyse tilbudet familiegrupper i lys av gruppenes dokumenter og de ansattes erfaringer. Dette er et forebyggende tilbud som tilbys familier, som av ulike årsaker, kan karakteriseres som ...