• Effekten av holdningskampanjen "Sei ifrå!" på unges trafikkadferd i Rogaland 

      Bratseth, Ingrid (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-05-26)
      Denne studien analyserer effekten av holdningskampanjen “Sei ifrå!“ i Rogaland. Kampanjen retter seg mot trafikksikkerhet blant unge trafikanter mellom 16 og 24 år. En Poisson regresjonsanalyse viser en signifikant nedgang ...