• Læreres oppfatninger om sammenhengen mellom skolematematikk og hverdagsliv 

      Jakobsen, Trine Thomsen (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2013;, Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven viser en studie som omhandler læreres oppfatninger om hverdagsmatematikk. Målet var å få tak i læreres oppfatninger ved å bruke filmer fra andres undervisning som utgangspunkt. Filmene som er brukt er ...