• SIP modellen i arbeid med barn som utøver reaktiv aggresjon 

      Lokøy, May Bente (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2018;, Master thesis, 2018-07-03)
      Dette er en studie om hvordan barnehageansatte som har gjennomført barnehageprosjektet Være sammen (Roland et al., 2014) bruker SIP modellen (K.A. Dodge et al., 2006) som forståelsesramme i arbeid med barn som utøver reaktiv ...