• Røntgendiffraksjon : Darwins dynamiske teori for refleksjonsgeometri 

      Ous, Ida Maria (Masteroppgave/UIS-TN-IMN/2012;, Master thesis, 2012)
      Temaet for masteroppgaven er ``Elementer i dynamisk teori for røntgendiffraksjon''. Oppgaven har utgangspunkt i C. G. Darwins to artikler fra 1914 og hatt som mål å gå igjennom disse på en pedagogisk måte. Det er lagt vekt ...