• En plass for meg? Faglig identitetsbygging i en litterær praksis 

      Gourvennec, Aslaug Fodstad (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Artikkelen søker å bidra til kunnskap om utvikling av fagspesifikk ferdighetsutøvelse, nærmere bestemt om litterær faglighet slik den kommer til uttrykk i meningsskapingen i møtet mellom leser/e og tekst. Slik kunnskap er ...