• Hvordan kan bruk av Safety Coach føre til bedre sikkerhet offshore? 

      Cleveland, Linn Fjælberg Håland (Master thesis, 2014-06-16)
      Kunnskap om sikkerhet og organisasjon er viktig for å kunne forebygge hendelser, særlig hvor det er potensial for storulykker. Dagens kunnskap om sikkerhet bygger på forståelsen av de sosiale og organisatoriske forutsetningene ...