• Røykvarslere i norske hjem: status og funksjon 

      Jenssen, Kai Arne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-13)
      Røykvarsleren utgjør en kritisk del av brannsikkerheten i norske hjem. For at røykvarslers pålitelighet skal være best mulig, er røykvarsleren avhengig av jevnlig vedlikehold: bytte av batteri, testing og rengjøring. Oppgaven ...