• Usikkerhet knyttet til prediksjon av brannforløp og tilgjengelig rømningstid 

      Storstein, Birgitte (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
      I dagens samfunn stilles det store krav til brannsikkerheten i bygninger. Byggverk må utformes slik at sikkerheten for personer, materielle verdier og miljø- og samfunnsmessige forhold er ivaretatt. Det må dimensjoneres ...