• Talentidentifisering i fotball – en systematisk oversikt 

      Skjerping, Ruben Birkeland (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;, Master thesis, 2020-06-10)
      Fotball er en idrett med komplekse og omfattende krav. Klubber og forbund har en interesse av å identifisere de mest lovende utøverne i ung alder for å kunne tilby optimale utviklingsmuligheter. Hensikten med denne studien ...