• Sikkerhetsbelter i buss: hva gjør at folk ikke bruker dem? 

      Øglænd, Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      Siden oktober 1999 har det vært påbudt å montere sikkerhetsbelter i nyregistrerte busser av klasse II og III. Dette har ført til at mange busser per i dag har sikkerhetsbelter. Likevel brukes de av under halvparten av ...