• Åtte barnehagelærere sine erfaringer med gruppeledelse i barnehagen 

      Østvoll, Anita (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Temaet for denne masteroppgaven er gruppeledelse i barnehagen, forstått som pedagogers ledelse av barnegruppen i den daglige praksis i barnehagen. Målet med studien er å undersøke barnehagelæreres opplevelse av og erfaring ...