• Glidestøp av miljøbetong 

   Aadnøy, Lisa; Aase, Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   Betong er sterkt, bestandig og anvendelig, og regnes som et av verdens mest brukte byggemateriale. Materialet er forbundet med et høyt utslipp av klimagasser, og sementenproduksjonen anslås til å stå for 7-8% av utslippene ...
  • Glidestøp av miljøbetong 

   Aadnøy, Lisa; Aase, Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   Betong er sterkt, bestandig og anvendelig, og regnes som et av verdens mest brukte byggemateriale. Materialet er forbundet med et høyt utslipp av klimagasser, og sementenproduksjonen anslås til å stå for 7-8% av utslippene ...