• Markedsreguleringens formål og påvirkning på norsk landbruksøkonomi 

      Aastvedt, Eivind (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-12)
      Formålet med oppgaven har vært å gi en sterkere og klarere forståelse av de effektene og den påvirkningen som markedsreguleringen har på landbruket. Skal man kunne forsvare markedsregulering i en økonomi, bør det ligge ...