• Den deriverte, tangenter og elevers forståelse av disse. 

      Abrahamsen, Solveig Mathilde Ingebretsen. (Master thesis, 2021)
      I dette forskningsarbeidet forsøker jeg å få et innblikk i elever med fagene S2 og R2 sin forståelse av den deriverte og tangenter. Hva slags begrepsforståelse har elevene? Er deres forståelse instrumentell og/eller ...