• Politiets sikkerhetsstyring i praksis 

      Amdal, Tor Arne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Det har i løpet av det siste året vært rettet et stort fokus på politiets håndtering av terrorhendelsen 22. juli 2011. Det ble rettet kritikk, både mot innsats den aktuelle dag, og mot organisasjonens beredskapsevne, eller ...