• Identifisering og behandling av smerte hos pasienter med demens 

   Andersen, Julie Victoria Lende; Berg, Ingrid Marie Bacalso (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Bakgrunn I 2021 var det om lag 101 000 personer med demens i Norge. På grunn av økende antall eldre forventes det mer enn en dobling innen år 2050 (Folkehelseinstituttet, 2021). Det er tenkelig at det kan være ...
  • Identifisering og behandling av smerte hos pasienter med demens 

   Andersen, Julie Victoria Lende; Berg, Ingrid Marie Bacalso (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Kandidatnummer: 5123 & 5224 Bakgrunn I 2021 var det om lag 101 000 personer med demens i Norge. På grunn av økende antall eldre forventes det mer enn en dobling innen år 2050 (Folkehelseinstituttet, 2021). Det ...