• "Welcome nonreader" - adaptasjon og resepsjon av lydbøker 

      Andersen, Malin Asker (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2016;, Master thesis, 2016-05)
      Tematikken for denne oppgaven er adaptasjon og resepsjon av lydbøker. Jeg har vært interessert i adaptasjon- og produksjonsprosessen, hvilke grep som blir tatt, og hvilke virkemidler som blir brukt, i tilpasningen til et ...