• Bjørvika- en mangfoldig sentrumsbydel 

      Apall-Olsen, Ingeborg (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Oppgaven tar sikte på å undersøke hvordan sentrale aktører i Bjørvika-utbyggingen forstår begrepet mangfold, og hvordan de i praksis arbeider for at Bjørvika skal bli- en mangfoldig sentrumsbydel. Dette vil undersøkes med ...