• IFRS 9 i et konseptuelt lys 

      Arntzen, Kristine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-12)
      Temaet regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter er et veldig dagsaktuelt tema. 1. januar 2018 trer den nyestandarden IFRS 9 –finansielle instrumenter inn,ogerstatter dagens standard IAS 39 –finansielle ...