• Stressmomenter i intensivsykepleierens arbeidsdag ved intensivavdeling 

      Ask, Anders (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-04-25)
      Studien har tatt sikte på å se nærmere på intensivsykepleieres opplevelser av stressmomenter i arbeidsdagen ved intensivavdeling. Bakgrunn for dette er selverfarte opplevelser hvor intensivsykepleiekollegaer opplever høy ...