• Politiet i nasjonal krisehåndtering 

      Aune, Lars (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-10)
      Sammendrag Bakgrunn og formål Politiet skal sikre samfunnets og befolkningens rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd. Oppgaven skal løses ut fra en formell desentralisert ledelse av politioperativ innsats. ...