• Analyse av egenskapsdetektorene SURF, SUSAN og BRISK 

      Bækkemoen, Øyvind Johnsen (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
      Egenskapsdeteksjon er å finne fremtredende punkter i et bilde. Det som definerer hvor god en egenskapsdetektor er, avhenger av hvor robust en detektor er ved forskjellige geometriske- og fotometriske variasjoner. Disse ...