• Aksjepremiemysteriet 

      Bø, Tore; Mæhle, Morten (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
      Vi har gjennomført et eksperiment med hensikt å teste hypotesen om at myopisk tapsaversjon kan bidra til en mulig løsning på aksjepremiemysteriet, samtidig som vi tester om parametrene som blir brukt i lotteridesignet kan ...