• Bøndene på Kvålehodlene : boplass-, jordbruks- og landskapsutvikling gjennom 6000 år på Jæren, SV Norge 

   Soltvedt, Eli-Christine; Løken, Trond; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Børsheim, Ragnar L.; Oma, Kristin (AmS-Varia;47, Book, 2007)
   In order to reconstruct the settlement-, agriculture- and land-use practises within the Kvåle-complex, Time municipality, in the Jæren region, an interdisciplinary project was organised in 2001-02. The approach involved ...
  • Gausel-utgravingene 1997-2000 

   Børsheim, Ragnar L.; Soltvedt, Eli-Christine; Bårdseth, Gro Anita; Bogarp, Catinka (AmS-Varia;39, Book, 2001)
   Spor etter til sammen 18 bygninger og 10 graver er undersøkt på gården Gausel i Stavanger. De arkeologiske sporene fordeler seg innenfor en tidshorisont fra slutten av bronsealder til vikingtid. Bygningssporene er undersøkt ...
  • Toskipede hus i neolitikum og eldste bronsealder 

   Børsheim, Ragnar L. (AmS-Varia;43, Chapter, 2003)
   The presence of the two-aisled houses of Late Neolithic and Early Bronze Age has been scarce in the Norwegian archaeological record. After the introduction of the large-scale mechanical topsoil stripping method in Norway ...