• Gransking og rettssikkerhet 

      Becker, Sissel Irene Helle (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
      Behovet for gransking, både i offentlig og privat regi, er et resultat av de nye risikoene vi møter i et høyteknologisk samfunn. Samtidig er det identifisert en redusert politikapasitet sett opp mot befolkningsveksten. I ...