• De eksemplariske. Bruken av eksempel i Arbeiderpartiets politiske diskurs 

      Bekkeheien, Birger (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2013;, Master thesis, 2013-05-15)
      I denne oppgava har jeg sett på hvordan det retoriske eksempelet fungerer i Arbeiderpartiets diskurs. Nærmere bestemt har jeg sett et materiale som er utgjort av ni tekster for å se på hvilke roller som blir fordelt når ...