• Brukermedvirkning i akuttpsykiatrisk avdeling? : en kvalitativ studie 

      Bergesen, Åse Undersrud (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2010;, Master thesis, 2010)
      Dette prosjektet tok sikte på å belyse brukermedvirkning i psykiatrisk akuttavdelinger. Studiens hensikt var å få frem sykepleiernes perspektiv på brukermedvirkning, og å synliggjøre forhold som fremmet og hemmet ...