• Kommunal akutt døgneining i historisk lys 

      Bergseth, Jon Øystein Friestad; Braut, Geir Sverre; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Teig, Inger Lise (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Med samhandlingsreforma vart kommunane pålagt å opprette kommunal akutt døgneining (KAD). Eit hovudformål med denne nye institusjonen var å avlaste spesialisthelsetenesta. KAD-institusjonen er eit sengeposttilbod for ...