• Utforming av vekststrategi for Dataplan IT Partner AS 

      Bjørgum, Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
      Formålet med denne oppgaven er å redegjøre for hvordan Dataplan IT Partner AS kan realisere økt organisk vekst i årene fremover. For å svare på denne problemstillingen gjennomføres det analyser for å kartlegge hvordan ...