• Lesing som grunnleggende ferdighet - hva er nå det? 

      Brandsdal, Trine (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2012;, Master thesis, 2012)
      I 2006 ble den nye læreplanen, Kunnskapsløftet, innført. Nytt ved den nye læreplanen var blant annet innføringen av de grunnleggende ferdighetene. I tillegg til lesing, består de grunnleggende ferdighetene av regning, bruk ...