• Når det uvirkelige blir virkelig! 

      Brodahl, Stig; Sæther, Krister A. O. (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-11-21)
      "Skyting pågår" er ekstreme hendelser som vi hører forekommer med jevne mellomrom, kanskje spesielt i USA. Etter hendelsen på Utøya 22. juli 2011 har det blitt og stilles fortsatt, kritiske spørsmål til politiets evne ...