• Relasjonsledelse, den mellommenneskelige påvirkningen. 

      Bruknapp Lena (Master thesis, 2023)
      Temaet i denne oppgaven «Relasjonsledelse, den mellommenneskelige påvirkningen», er i et samfunnsperspektiv aktuelt tema for en bærekraftig utvikling i tiden vi nå lever. Dette hevder blant annet Jan Spurkeland, som er ...