• Organisasjonskulturens innvirkning på operasjonelle tap i banknæringen 

      Carlsen, Dag (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
      Oppgaven vil først gi en grunnleggende teoretisk innføring i organisasjonskulturen. Dette ble gjort ved å drøfte kjerneelementene og hvilke faktorer organisasjonskulturen inneholder. Oppgaven har lagt vekt på Edgar Schein ...