• Masterplan for Store Lungegårdsvannet - en idéskisse 

      Christensen, Liz Helen Rosenkilde (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-01-31)
      Utbygging av ny bydel i Store Lungegårdsvannet vil være en naturlig utvidelse av sentrum og knytte kunne svare på flere utfordringer lokalt og i en videre omkrets. Forslag til utbygging vil være som følger: Innløpet til ...