• Luksus - en privatsak! 

      Corneliussen, Ina Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven har til hensikt å belyse nye interessante funn innenfor et relativt nytt forbrukerfelt, luksus som konsumeres privat. Formålet med studiene er å undersøke om det er mulig å benytte tradisjonell luksusteori ...