• Erfaringsdeling og læring i en flat organisasjon 

      Davidsen, Helene (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Det har vært store organisasjonsendringer innen både offentlig og privat sektor de siste ti årene. Trenden er at mange ønsker å få til en flatere organisasjonsstruktur med færre ledere og selvstyrte kunnskapsmedarbeidere ...