• CBRN beredskap i helseforetakene, nåtid og framtid 

      Dybwad, Anders (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Oppgavens arbeidshypotese er ” Helsemessig CBRN beredskap er ikke tilstrekkelig ivaretatt, og vil kollapse i en reell hendelse.” Analysene i denne oppgaven har vist at det er en stor risiko for at arbeidet på et forurenset ...