• Hvordan hjemmekontor påvirker effektivitet og følelsen av kvalitet 

      Eidsvåg, Marie. (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunnen for denne oppgaven var å finne ut om hjemmekontor har en effekt på effektivitet og følelsen av kvalitet i arbeidet til en ansatt. Forskningen ble gjort ved kvalitativ studie, som baserte seg på seks intervju med ...