• Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA 

      Eidsvåg, Pål; Neirama, Henrik (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
      Formålet med denne oppgaven er å verdsette det børsnoterte lakseoppdrettselskapet Marine Harvest ASA pr 2.4.2013. Oppgaven starter med en kort beskrivelse av selskapet og bransjen det opererer i. Videre går vi over til ...