• Gjenkjenning av kjøretøy ved inn- og utkjøring av tunneler 

      Erik, Sudland (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2016;, Master thesis, 2016-07-15)
      Flere granskningsrapporter av tunnelbranner de siste årene har konkludert med at det savnes en teknologi som kan gi sanntids posisjonsoversikt over antall kjøretøy og tilhørende personer i tunnelen. En slik oversikt kan ...