• Gassbobledynamikk og trykkoppbyggingsstudier i simulert brønnboring 

      Fehn Audun Brenne (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven presenterer gassbobledynamikken i eksperimentelle studier og datasimulering. Totalt 13 væsker har blitt syntetisert, med et bredt spekter av viskositet og tetthet. Den åpne brønnriggen eksperimentelle studien ...