• Overvannshåndtering ved Aase Gård, Sandnes kommune : en casestudie 

      Fenne, Morten Brattebø (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
      Aase Gård som ligger i Ganddal, Sandnes kommune, er i reguleringsplanen regulert til boliger. Ved arbeidet med detaljregulering av området blir det tidlig oppdaget kapasitetsproblemer med det eksisterende overvannsnettet. ...