• Verdsettelse av Havila Shipping ASA 

      Fiskerstrand, Andreas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
      Oppgavens tema har vært å foreta en verdivurdering av rederiselskapet Havila Shipping ASA. Selve problemstilling for utredningen var å komme frem til en estimert egenkapitalverdi, for så kunne komme med en handelsanbefaling ...