• Ekteskap og kjønnsroller i The Crown 

      Flack, Dianne (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;, Master thesis, 2019-05-20)
      Film og TV er historisk referansepunkt for mange mennesker. Informasjonen som blir vist gjennom skjermen blir absorbert av oss tilskuere, gjerne ubevisst. På den måten tilegner man seg perspektiver uten å rette et kritisk ...