• Depresjon i videregående skole 

      Flokketveit, Camilla (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2014;, Master thesis, 2014-06-18)
      Tema i denne studien er: Elever med depresjon i videregående skole og ut fra dette temaet er følgende problemstilling formulert: En undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på depresjon, med fokus ...